• Dr. H.K. T. RAZA ,JABALPUR -14-3-2019

  • DR. ATUL JOSHI-AURANGABAD

  • DR. RAJENDRA PAREKH-AHMEDNAGAR-19-3-2019

  • Dr. Kisan. M. Golhar Beed 6/5/2019

  • Dr. Arvind Sadafule 9/5/2019 Ratnagiri

  • Dr. Harshavardhan Shah Pune 20/6/2019

  • Dr. v.s. yadkikar 04/07/19 loni

MOACON 2019
Academic Section